r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

WZNOWIENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH  W PROJEKCIE „STARTUJ Z BIZNESEM”
01-09-2014

WZNOWIENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W PROJEKCIE „STARTUJ Z BIZNESEM”

Powołując się na zapisy z Regulaminu Projektu §6 dział II pkt.2 Fundacja,, Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje o wznowieniu naboru formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie ,,Startuj z biznesem” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające miejsce zamieszkania ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących  powiatów województwa lubelskiego:  
  • kraśnickiego,

  • opolskiego,

  • świdnickiego.

 
Zgodnie z §6 dział  II  Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 60 osób w tym:

  • 50 osób bezrobotnych ( 27 kobiet, 23 mężczyzn), w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych (4 kobiety i 4 mężczyzn długotrwale bezrobotnych)
  • 10 osób nieaktywnych zawodowo ( 5 kobiet, 5 mężczyzn)

Preferowaną grupę docelową stanowią;
  • Osoby w wieku 15-30 lat, w tym osoby uczące się  lub kształcące.
  • Kobiety, w tym wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.
 
Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w okresie 
od 01.09.2014r do 12.09.2014r. w godzinach 8:00 – 16:00
 
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera 
w biurze projektu: ,, Startuj z biznesem”  znajdującego się pod adresem:

Fundacja ,,Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” 
Budynek Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1


Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: