r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
25-07-2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie 2014 r. należy składać:
 
- od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży, pokój nr 17 wraz z fakturami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.
 
Roczny limit oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 86 litrów.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2014 r. wynosi 0,95 zł za 1 litr oleju.
 
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2014 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: