r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projektach: Biznes-Start oraz 50 plus biznes
30-06-2014

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projektach: Biznes-Start oraz 50 plus biznes

Projekty dotacyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projektach:
 
 • "Biznes-Start"

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatów janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, lubartowskiego, świdnickiego  zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
 
Oferta:
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
 
 1. Podstawowe wsparcie doradczo – szkoleniowe
 2. Wsparcie finansowe – środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości - dotacja inwestycyjna w wysokości do 30 000 zł/osobę dla 42 uczestników / uczestniczek projektu.
 3. Wsparcie pomostowe udzielane w formie:
  • doradztwa specjalistycznego podstawowego
  • podstawowego wsparcia pomostowego - podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 700zł/miesiąc wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od10 lipca 2014 rokudo17 lipca 2014 r.
 
Formularz rekrutacyjny można pobrać ze strony Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny:
 

 
 • "50 plus biznes"

 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które ukończyły50 lat i zamieszkują na terenie powiatów: janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, chełmskiego, bialskiego, parczewskiego, lubartowskiego, świdnickiego, włodawskiego, radzyńskiego, oraz Miasta Biała Podlaska i Miasta Chełm zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
 
Oferta:
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
 1. Podstawowe wsparcie doradczo – szkoleniowe
 2. Wsparcie finansowe – środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości - dotacja inwestycyjna w wysokości do 32 000 zł/osobę dla 42 uczestników / uczestniczek projektu.
 3. Wsparcie pomostowe udzielane w formie:
  • doradztwa specjalistycznego podstawowego
  • podstawowego wsparcia pomostowego - podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości650 zł/miesiąc wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Rekrutacja kandydatów do projektu planowana jest w okresie lipiec-sierpień 2014 r.
 
Regulamin rekrutacji, dokumenty rekrutacyjne oraz dokładny termin rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji i w biurach projektu po uzyskaniu akceptacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
 
 
Nabór prowadzi Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Kraśniku: ul. Lubelska 58a, II Piętro, 23-200 Kraśnik, tel. 81-825-16-16, e-mail: m.plawiak@fundacja.lublin.pl
 
Osoba do kontaktów - Koordynator Lokalny : Małgorzata Pławiak
 
Zapraszamy !
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: