r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: Absolutorium przyjęte
06-06-2014

IAS 24: Absolutorium przyjęte

Wójt gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji w piątek 6 czerwca za przyjęciem uchwały w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni obecni na sali.
Wśród najważniejszych wydatków inwestycyjnych w budżecie 2013 roku wójt Kwiecień wymienia środki na budowę kolejnej "schetynówki" oraz dokończenie gminnego stadionu.

W 2012 roku dzięki wsparciu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w Trzydniku Dużym Kolonii powstał 600-metrowy fragment asfaltowej trasy. Rok później, również w ramach "schetynówek", gmina wykonała podbudowę, położyła asfalt i postawiła latarnie na dwukrotnie dłuższym odcinku w tej samej miejscowości. Realizacja tej inwestycji kosztowała ponad 750 tysięcy złotych, z czego połowa pochodziła z budżetu państwa, 150 tysięcy przeznaczył Powiat Kraśnicki, a resztę dołożyła gmina. 

Za prawie 490 tysięcy złotych samorząd dokończył budowę Centrum Organizacji Imprez Sportowych i Społeczno-Kulturalnych w Trzydniku Dużym. Rok wcześniej powstało trawiaste boisko, z czterotorową bieżnią, droga dojazdowa i część placu wystawienniczego. W ubiegłym roku gmina wykonała wiaty dla zawodników, trybuny, oświetlenie i ogrodzenie oraz dokończyła utwardzania otoczenia. Część środków na ten cel samorząd pozyskał z Ministerstwa Sportu i unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Pierwotnie w ubiegłorocznym budżecie były zaplanowane większe kwoty na budowę centrum i drogi w Trzydniku Dużym Kolonii, ale po przetargach okazało się, że prace będą kosztować mniej. - Skupiliśmy się przede wszystkim na tych zadaniach, ponieważ w 2009 roku dokonaliśmy emisji obligacji komunalnych i na 2013 rok przypadł termin wykupy pierwszej ich transzy. Właśnie na ten cel przeznaczyliśmy zaoszczędzone pieniądze - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej Franciszek Kwiecień. 

Ważną pozycją w budżecie, nie tylko ubiegłego roku, ale ostatnich lat były też wydatki na oświatę. Gminę Trzydnik Duży kosztowało to około 6 milionów 700 tysięcy złotych, przy całkowitym budżecie sięgającym 18 milionów. Z budżetu państwa samorząd otrzymał subwencję w wysokości prawie 4 milionów 370 tysięcy, co oznacza, że z własnych środków dołożył do utrzymania placówek oświatowych prawie 2 miliony 190 tysięcy złotych. 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: