r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

XXXII sesja Rady Gminy
05-06-2014

XXXII sesja Rady Gminy

Informuję, że XXXII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2013 rok wraz z:

a) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu,

b) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Trzydnik Duży,

c) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzydnik Duży.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2013 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzydnik Duży z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2013 rok.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzydniku Dużym za rok 2013;

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym za rok 2013;

c) zmiany Uchwały Nr XXIX/205/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2013;

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

 

Informuję, że XXXII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014 r. (piątek)o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

 

Przewodniczący Rady
Marek Kosikowski
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: