r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

XXXII sesja Rady Gminy
05-06-2014

XXXII sesja Rady Gminy

Informuję, że XXXII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2013 rok wraz z:

a) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu,

b) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Trzydnik Duży,

c) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzydnik Duży.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2013 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzydnik Duży z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2013 rok.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzydniku Dużym za rok 2013;

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym za rok 2013;

c) zmiany Uchwały Nr XXIX/205/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2013;

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

 

Informuję, że XXXII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014 r. (piątek)o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

 

Przewodniczący Rady
Marek Kosikowski
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: