r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: Kolejna (schetynówka) po przetargu
27-05-2014

IAS 24: Kolejna (schetynówka) po przetargu

Budowa drogi Wola Trzydnicka - Agatówka Kopaniny to kolejna inwestycja w gminie Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim, która zostanie zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Samorząd podpisał umowę z wykonawcą robót, które będą kosztować prawie 975 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty gmina pokryje z własnego budżetu, a na resztę otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa. 
 
Na ponad 2-kilometrowym odcinku obecnej drogi gruntowej, drogowcy poprawią podbudowę, wyłożą jezdnię asfaltem, a także wykonają zjazdy i utwardzą pobocza. Prace, które będą prowadzone od budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Woli Trzydnickiej, mają być wykonane do połowy sierpnia.
 
W ubiegłym roku w ramach "schetynówek", czyli przy finansowej pomocy państwa, Gmina Trzydnik Duży wykonała ponad 1300 metrów trasy w Trzydniku Dużym Kolonii koło zlewni mleka, a rok wcześniej inny odcinek tej samej trasy. 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: