r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: Kapela ludowa stroi nowe instrumenty
21-05-2014

IAS 24: Kapela ludowa stroi nowe instrumenty

Zakup dobrej jakości kontrabasu to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Kapela Ludowa z Trzydnika Dużego w powiecie kraśnickim będzie mieć taki instrument za symboliczne pieniądze, ponieważ miejscowy ośrodek kultury zdobył na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Zespół działa od 2000 roku i korzysta z tej formy pomocy kolejny raz. Przed czterema laty, również dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, GOK wyposażył kapelę w akordeon i bęben oraz nowe stroje. Tak jak teraz, również wtedy, placówka skorzystała ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Kapela ludowa z Trzydnika Dużego od początku swojego istnienia aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy i powiatu. Bierze systematycznie udział m.in. w: "Maliniakach", dożynkach, Festiwalu Kapel i Śpiewaków Weselnych, Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Wsi, Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Powiatowym Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych oraz Spotkaniach Wielkanocnych. Grupa koncertowała także na kiermaszu ludowym w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, a na co dzień ludowi instrumentaliści współpracują z zespołami śpiewaczymi i obrzędowymi, działającymi przy Gminnym Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.
 
Zakup kontrabasu to już 7 projekt tej placówki, realizowany przy wsparciu UE od 2010 roku. Pieniądze z pozostałych GOK wykorzystuje na organizację letnich imprez kulturalno-rekreacyjnych, remont świetlicy, publikację tomiku wierszy jednej z lokalnych poetek oraz wyposażenie zespołu folkowego w instrumenty i sprzęt nagłaśniający.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: