r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Szkolenie obwodowych komisji wyborczych - 16 maja 2014
09-05-2014

Szkolenie obwodowych komisji wyborczych - 16 maja 2014

Informacja na temat pierwszego posiedzenia i szkolenia obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzydnik Duży
 
 
Informujemy, że dnia 16 maja br. (piątek) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym (I piętro) odbędzie się pierwsze posiedzenie i szkolenie dla osób powołanych do składów obwodowych komisji wyborczych.
 
Przypominamy, że obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa.*
 
*Zgodnie z art. 184 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) – Wójt odwołuje członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji.
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: