r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza II nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza”
28-02-2014

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza II nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza”

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego: bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość, opolskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego; zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,  które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej / nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów.
 
Zgodnie z § 6 dział II Regulaminu rekrutacji do udziału w projekcie w II naborze zostanie zakwalifikowanych 28 kobiet, w tym:
  • 9 kobiet bezrobotnych,
  • 6 kobiet nieaktywnych zawodowo,
  • 13 kobiet zatrudnionych.
Priorytetowo będą traktowane:
  • kobiety w wieku 15 - 30 lat , w ramach II naboru zostanie zrekrutowanych co najmniej 7 kobiet w tej kategorii,
  • kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, w ramach II naboru zostanie zrekrutowanych co najmniej 37 kobiet w tej kategorii.
Drugi nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie
od 13.03.2014 r. do 19.03.2014 r. w godz. od 8.00 do 16.00.
 
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w biurze projektu:
„Wenus jest Przedsiębiorcza”:
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel.81 470 09 00,
fax. 81 470 09 30
e-mail: wenusjestprzedsiebiorcza@fpcp.org.pl
 
W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty/kuriera,
za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień wpływu do biura projektu.
 
Regulamin rekrutacji i dokumenty rekrutacyjne są dostępne do wglądu w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.fpcp.org.pl  w zakładce projekty: „Wenus jest Przedsiębiorcza” -  dokumenty http://fpcp.org.pl/wenus/index.php/dokumenty
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: