r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zapraszamy do składania ofert na:  organizację imprezy plenerowej w dniach 30.08.2014r. i  31.08.2014 r. z uwzględnieniem wyłączności na handel i gastronomię.
24-02-2014

Zapraszamy do składania ofert na: organizację imprezy plenerowej w dniach 30.08.2014r. i 31.08.2014 r. z uwzględnieniem wyłączności na handel i gastronomię.

Miejsce organizacji imprezy: Centrum organizacji imprez sportowych i społeczno-kulturalnych w Trzydniku Dużym

Trzydnik Duży, dn. 24.02.2014r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na zamówienie o wartości do 14 000 euro

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty na: organizację imprezy plenerowej w dniach 30.08.2014r. i 31.08.2014r. z uwzględnieniem wyłączności na handel i gastronomię.

Miejsce organizacji imprezy: Centrum organizacji imprez sportowych i społeczno-kulturalnych w Trzydniku Dużym

1. Szczególowy opis zamówienia - wg załączonego druku oferty

2. Ofertę należy złożyć do dnia 03.03.2014 r. do godz: 14.00 osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Trzydnik Duży
Trzydnik Duży 59 A
23-230 Trzydnik Duży
Pok. Nr 8 (sekretariat)

w zamkniętej kopercie z opisem:

Oferta na organizację imprezy plenerowej w dniach 30.08.2014r. i 31.08.2014r.”

3. Kryterium wyboru ofert – najniższa cena.

 

Załączniki: Zapytanie Ofertowe

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: