r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

iAS 24: Pierwszy nabór wniosków w LGD
12-02-2014

iAS 24: Pierwszy nabór wniosków w LGD

Po raz pierwszy w tym roku mieszkańcy gminy Trzydnik Duży i innych gmin, wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej, będą mogli się starać o dofinansowanie swoich pomysłów.
Najbliższy nabór wniosków, które mogą być współfinansowane z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozpocznie się 24 lutego i potrwa do 12 marca. 

Najwięcej pieniędzy, ponad 1 milion 250 tysięcy złotych, LGD ma na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, dla osób rozpoczynających lub rozwijających działalność pozarolniczą na terenie wiejskim, opłacających ZUS. Prawie 600 tysięcy jest do dyspozycji na pomysły w ramach działania odnowa i rozwój wsi, a ponad 400 tysięcy na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej dla zakładających lub rozwijających działalność, a opłacających KRUS. Najmniej, około 175 tysięcy, jest do dyspozycji na "małe projekty". 

O dotacje na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą się ubiegać m.in. osoby fizyczne i prawne, spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, prowadzących działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo.
 
Dofinansowanie na "Odnowę i rozwój wsi" mogą uzyskać gminy, samorządowe instytucje kultury, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.

W ramach "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" środki są przeznaczone dla rolników i ich małżonków oraz domowników, ubezpieczonych w KRUS-ie.

Natomiast o pieniądze na "małe projekty" mogą się starać: przedsiębiorcy, rolnicy, gminy i organizacje pozarządowe m.in. fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe. 

Szczegółowe warunki jakie trzeba spełniać, by móc starać się o wsparcie oraz odpowiednie formularze są dostępne na stronie www.lgdkrasnik.pl. Informacje w tej sprawie można tez uzyskać telefonicznie pod numerem: 81 825 27 27. 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej obejmuje zasięgiem gminy: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Urzędów i Zakrzówek.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: