r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzanie realizacji zadań gminy
09-01-2014

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzanie realizacji zadań gminy

o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku, w zakresie: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 
 Wójt Gminy Trzydnik Duży 
działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 
OGŁASZA 
otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzanie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku, w zakresie: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
 
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: