r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: Jest budżet na 2014 rok
30-12-2013

IAS 24: Jest budżet na 2014 rok

Gmina Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim ma budżet na 2014 rok. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie, podczas sesji, która odbyła się w poniedziałek 30 grudnia, zagłosowali wszyscy radni uczestniczący w obradach.
Przyszłoroczny plan finansowy zakłada dochody w wysokości ponad 16 milionów złotych i wydatki w kwocie około 17,5 miliona. Pieniądze na sfinansowanie deficytu będą pochodzić z emisji obligacji komunalnych. 
Największą pozycją w budżecie są wydatki, związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. W przyszłym roku wyniosą one prawie 7 milionów 200 tysięcy złotych. Do rządowej subwencji trzydnicki samorząd będzie musiał dołożyć ponad 30 procent, czyli około 2 milionów 300 tysięcy złotych. 
 
Na inwestycje gmina zamierza wydać około 2 milionów 200 tysięcy złotych, z czego ponad 90 procent to środki przeznaczone na zadania drogowe. W 2014 roku będą remontowane nie tylko trasy gminne, ale również drogi powiatowe i wojewódzkie. 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: