r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

XXIX sesja Rady Gminy
27-12-2013

XXIX sesja Rady Gminy

Informuję, że XXIX sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

  2. przedstawienie opinii RIO w Lublinie o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,

  3. przedstawienie opinii komisji stałych,

  4. dyskusja,

  5. głosowanie nad projektem uchwały.

 1. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2014:

  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

  2. przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,

  3. przedstawienie opinii komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej,

  4. przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie wniosków komisji Rady dotyczących wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej,

  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi wnioskami w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej,

  6. głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie uchwały budżetowej zgłoszonych przez komisje Rady,

  7. głosowanie nad uchwałą budżetową.

 1. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2013;

  2. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr XXVIII/159/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Trzydnik Duży.

 1. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzydnik Duży na 2014 r.

 1. Wolne wnioski i zapytania.

 2. Zamknięcie obrad XXIX sesji.

Przewodniczący Rady
Marek Kosikowski

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: