r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie - 40 tysięcy możliwości dla 50+
19-11-2013

Zapraszamy do udziału w projekcie - 40 tysięcy możliwości dla 50+

Od 1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:
 • bialskiego

 • Powiat m. Biała Podlaska

 • chełmskiego

 • Powiat m. Chełm

 • hrubieszowskiego

 • janowskiego

 • krasnostawskiego

 • kraśnickiego

 • lubartowskiego

 • opolskiego

 • parczewskiego

 • radzyńskiego

 • świdnickiego

 • tomaszowskiego

 • włodawskiego

 • zamojskiego

 • Powiat m. Zamość

zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).
 
Wsparciem objętych zostanie 50 osób (w tym 25 kobiet)bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych.
Priorytetowo traktowane będą:
 • kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci)

 • osoby długotrwale bezrobotne

 • osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działań

 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu”

 • doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu

 1. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 30 osób w kwocie maksymalnie 40.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa

 2. Wsparcie pomostowe:

 1. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego

 • Indywidualne konsultacje tematyczne zgodnie z Indywidualnym Planem Działania z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości

 1. Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 35 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwiających pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych niezależnie od poziomu przychodów

 2. Przedłużone wsparcie pomostowe - udzielane 18 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 5 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 
Zapewniamy:
 • materiały szkoleniowe (książka, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);

 • wyżywienie podczas szkoleń;

 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

 
Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:
 
Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie dostępne będę na stronie www.fil.lublin.pl w połowie grudnia 2013 roku.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: