r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: Nagrody dla wiejskich artystów
19-11-2013

IAS 24: Nagrody dla wiejskich artystów

Siedem zespołów wokalnych, trzy kapele i grupa teatralna zdobyły wyróżnienia podczas tegorocznego Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Wsi.
W organizowanej po raz dwunasty imprezie, która odbyła się w sobotę 16 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym, wzięło udział około 250 wykonawców, reprezentujących niemalże wszystkie gminy powiatu kraśnickiego. 
 
W kategorii zespołów śpiewaczych jurorom najbardziej spodobały się występy "Sulowiaków" z Sulowa, "Blinowianek" z Blinowa, a także grup "Jubilat" z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, "Majdaniacy" z Majdanu Obleszcza, "Vox Celestis" z Urzędowa, "Świteź" z Węglina oraz Zespołu Śpiewaczego z Dzierzkowic Zastawia.
 

Wyróżnienia w kategorii kapel zdobyły zespoły z Trzydnika Dużego i Gościeradowa oraz "Kapela Bolka" z Polichny, a wśród grup teatralnych, kabaretowych i obrzędowych - "Suchynianki" z Suchyni.

Pozostałe spośród 26 zespołów otrzymały nagrody za udział w przeglądzie. Odebrały je: zespoły kół gospodyń wiejskich z Trzydnika Dużego, Woli Trzydnickiej, Węglina i Łychowa, Zespół Artystyczny "Borowiacy" z Borowa, Gminny Klub Aktywnego Seniora z Centrum Kultury w Annopolu, zespół "Och Baby" z Zakrzówka, Klub Seniora "Pogodna Jesień" z Kraśnika, Zespół Ludowy z Księżomierza, grupa "Kowalanki" z Kowalina, Zespół Śpiewaczy z Szastarki, Zespół Obrzędowy "Blinowianki" z Blinowa, a także teatry wiejskie z Marynopola.
 
 
W tym roku w jury przeglądu zasiedli pedagog, teatrolog i instruktor teatralny Katarzyna Serwacka, pedagog i bibliotekarz Dorota Laskowska oraz inspektor wydziału promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku Andrzej Gotner. Jurorzy zauważyli, że odbywające się od kilkunastu lat spotkania wiejskich artystów w Trzydniku Dużym pełnią ważną rolę kulturotwórczą. W protokole końcowym podkreślili też udział w nich artystów młodego pokolenia i podziękowali wszystkim zespołom za kultywowanie rdzennej kultury ludowej i atrakcyjne łączenie tradycji ze współczesnością.
 
 
Jurorzy zauważyli, że odbywające się od kilkunastu lat spotkania wiejskich artystów w Trzydniku Dużym pełnią ważną rolę kulturotwórczą. W protokole końcowym podkreślili też udział w nich artystów młodego pokolenia i podziękowali wszystkim zespołom za kultywowanie rdzennej kultury ludowej i atrakcyjne łączenie tradycji ze współczesnością.

Wśród gości byli przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz sponsorzy i współorganizatorzy imprezy. 
 
Wśród gości byli przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz sponsorzy i współorganizatorzy imprezy. Występy podziwiali i nagradzali: wójt gminy Trzydnik Duzy Franciszek Kwiecień, radni powiatu kraśnickiego Bożena Wilkołek i Henryk Flis z żoną Agatą, dyrektor trzydnickiego oddziału Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej Zofia Kwiecień, prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej Wioletta Wilkos, a także właściciele miejscowej piekarni Agata i Krzysztof Pudłowie oraz Zygmunt Kobylski z Rzeczycy Ziemiańskiej. 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: