r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Ogłoszenie z dn. 7.11.2013
07-11-2013

Ogłoszenie z dn. 7.11.2013

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie GKS Płomień Trzydnik Duży w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
W dniu 07.11. 2013 r. do Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym wpłynęła oferta złożona przez GKS Płomień na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja turnieju piłki nożnej.” Powyższą ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Trzydnik Duży oraz na stronie internetowej www.trzydnikduzy.pl
 
Zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
 
Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A do dnia 15.11.2013 r.
 

Załącznik:

Oferta realizacji zadania publicznego

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: