r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: Są pieniądze na usuwanie azbestu
29-10-2013

IAS 24: Są pieniądze na usuwanie azbestu

Rozpoczyna się nowy nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Z pomocy mogą skorzystać m.in. mieszkańcy gminy Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim, gdzie, według szacunkowych danych, do usunięcia pozostało jeszcze około 535 tysięcy metrów azbestu.
 
Kolejni właściciele budynków, pokrytych eternitem, będą mogli pozbyć się szkodliwych substancji, korzystając z kolejnej puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel przez Szwajcarię. 
 
Wnioski o dotację będą mogły składać osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami, posiadają tytuł prawny do budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub tytuł prawny do nieruchomości, na której odpady są zgromadzone na pryzmie, a zostały zdemontowane przed 2004 rokiem.
 
 
Nowy nabór wniosków rozpocznie się 4 listopada i potrwa do 29 listopada. 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: