r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

XXVII Sesja Rady Gminy
25-10-2013

XXVII Sesja Rady Gminy

Informuję, że XXVII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 października 2013 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy za poprzedni rok szkolny.

 2. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

 1. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 r.

  2. zmiany Uchwały Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Trzydnik Duży.

  3. w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej na opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjno – prawnej.

  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

  5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/142/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2013;

 2. Wolne wnioski i zapytania.

 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Marek Kosikowski

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: