r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: Wnioski na fundusz sołecki
08-08-2013

IAS 24: Wnioski na fundusz sołecki

Mieszkańcy gminy Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim mają jeszcze kilka tygodni na złożenie wniosków w sprawie wykorzystania w przyszłym roku pieniędzy z funduszu sołeckiego. Dokumenty należy dostarczyć do urzędu gminy do końca września, ale wcześniej trzeba spełnić kilka warunków.
Do wniosku powinien być dołączony m.in. protokół z zebrania wiejskiego, na którym zapadła decyzja o wykorzystaniu funduszu, listę uczestników i odpowiednią uchwałę. 

Przedsięwzięcia, które dane sołectwo chce realizować za pieniądze z funduszu sołeckiego, muszą spełniać łącznie trzy przesłanki - muszą to być zadania własne gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców danej miejscowości oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy. Odpowiedni wniosek powinien być uchwalony przez zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, Rady Sołeckiej lub 15 pełnoletnich mieszkańców. Do niego trzeba dołączyć kosztorys oraz uzasadnienie.

Wzory wymaganych dokumentów są dostępne w urzędzie gminy w pokoju numer 14 na pierwszym piętrze. 

Radni gminy Trzydnik Duży wydzielają z budżetu środki na fundusz sołecki od kilku lat, a 20 sołectw chętnie z nich korzysta. W zależności od liczby mieszkańców pieniądze otrzymują od kilku do ponad 20 tysięcy złotych, które najczęściej przeznaczają na remonty dróg gruntowych, a także modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich. 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: