r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

O G Ł O S Z E N I E
02-07-2018

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Trzydnik Duży przypomina zainteresowanym rolnikom o możliwości zgłaszania szkód w uprawach rolnych w związku wystąpieniem na terenie gminy niekorzystnego zjawiska w postaci suszy.
W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć oświadczenie w trybie pilnym o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w tut. Urzędzie pokój nr 15 oraz na stronie internetowej Gminy. Szybkie zgłoszenie szkody pozwoli Komisji oszacowanie strat przed planowany zbiorem. Zgłoszenie uszkodzonych upraw po zbiorze nie podlega szacowaniu.
Zgłaszając szkody w oświadczeniach należy wpisać numery działek wszystkich upraw /również nieuszkodzonych/ zgodnie ze złożonym wnioskiem na dopłaty w ARiMR oraz dołączyć kopię tego wniosku.
 
Wójt Gminy
Franciszek Kwiecień
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: