r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie Projekt - Alternatywy
17-10-2013

Zapraszamy do udziału w projekcie Projekt - Alternatywy

Jeśli jesteś dorosłą osobą posiadającą maksymalnie średnie wykształcenie, zamieszkałą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracującą na terenie województwa lubelskiego, masz szansę podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obsługi komputera lub języka angielskiego.

Projekt „Alternatywy” jest współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
BEZPŁATNE SZKOLENIA
 

Zapisz się już teraz na CAŁKOWICIE BEZPŁATNE:

SZKOLENIE KOMPUTEROWE ECDL Start (120 godzin)

• SZKOLENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE A1 i A2 (120 godzin)

 

Zajęcia odbywać się będą na terenie gminy Trzydnik Duży począwszy od listopada 2013 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Trzydnik Duży,

tel. 15 873 18 79 wew. 321

 

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych; Poddziałanie .6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: