r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: Jubileusz - złotych -  par
31-07-2013

IAS 24: Jubileusz - złotych - par

Prawie 30 par z gminy Trzydnik Duży, które obchodzą „Złote Gody” odebrało we wtorek 30 lipca wyróżnienia i odznaczenia z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego.
Podczas wtorkowej uroczystości jubilaci otrzymali medale od Prezydenta RP, a także dyplomy i upominki od władz gminy. Wręczali je wójt Franciszek Kwiecień, przewodniczący Rady Gminy Marek Kosikowski i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Biegaj.

Przedstawiciele samorządu złożyli małżonkom życzenia spokoju, stu lat życia i doczekania w zdrowiu następnego jubileuszu. Podczas spotkania nie zabrakło słodkiego poczęstunku z symboliczną lampką szampana oraz pamiątkowych zdjęć i wspomnień ze wspólnych małżeńskich lat.
 
Gratulacje i życzenia z okazji "Złotych Godów" odebrali: Zofia i Julian Bancerowie oraz Henryka i Eligiusz Robakowie z Liśnika Małego, Henryka i Tadeusz Bańka, Zofia i Bohdan Chojnaccy, Maria i Marian Królowie oraz Krystyna i Eugeniusz Pączkowie z Rzeczycy Księżej, 
Danuta i Ludwik Chudzikowie z Węglinka, Wanda i Jan Cieślakowie oraz Krystyna i Eugeniusz Szczepanikowie z Woli Trzydnickiej, Marianna i Aleksander Drozdowie oraz Teresa i Wiesław Szymańscy z Trzydnika Dużego, Zenobia i Eugeniusz Gałuszkiewiczowie oraz Teresa i Jan Kotowie z Węglina, Czesława i Lucjan Jabłońscy, Maria i Adam Jareccy, Maria i Eugeniusz Łukasikowie, Stanisława i Józef Naureccy, Stanisława i Wacław Szymańscy orz Maria i Stanisław Tarkowscy z Rzeczycy Ziemiańskiej, Marianna i Wiesław Krawczykowie oraz Alicja i Wiesław Kuzdralińscy z Łychowa Szlacheckiego, Zofia i Marian Krawcowie z Trzydnika Dużego-Kolonii, Marianna i Stanisław Krzysztoniowie oraz Anna i Kazimierz Resztakowie z Trzydnika Małego, Krystyna i Adam Lipowy, Emilia i Adam Rodaccy oraz Marianna i Zygmunt Zawółowie z Łychowa Gościeradowskiego, Stefania i Władysław Wielgusowie z Rzeczycy Ziemiańskiej-Koloni oraz Teresa i Tadeusz Żuberowie z Dąbrowy-Kolonii.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: