r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

XXVI sesji Rady Gminy
06-09-2013

XXVI sesji Rady Gminy

Informuję, że XXVI sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 12 września 2013 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)
ST.0001.6.2013
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzydnik Duży i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.

 
 1. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/159/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

  2. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  3. w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Gminy Trzydnik Duży zmierzających do realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej nr 108594 Wola Trzydnicka – Agatówka Kopaniny” dofinansowywanej ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,

  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,

  5. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych,

  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/166/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,

  7. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
   i wykupu,

  8. zmiany Uchwały Nr XXI/142/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 28 grudnia 2012 r.
   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2013;

 
 1. Wolne wnioski i zapytania.

 2. Zamknięcie obrad.

 
Przewodniczący Rady
Marek Kosikowski
 
 
 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: