r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej serdecznie zaprasza na szkolenie wyjazdowe dla liderów zw. z produktami regionalnymi
06-09-2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej serdecznie zaprasza na szkolenie wyjazdowe dla liderów zw. z produktami regionalnymi

Wyjazd studyjny dotyczy aktywności lokalnej w zakresie kreowania produktów regionalnych; przykładów funkcjonujących produktów.

1. Termin: 28 wrzesień 2013 r.

2. Miejsce: Małopolska

3. Organizator zapewnia bezpłatne przejazdy, wyżywienie (obiad), ubezpieczenie oraz program merytoryczny. Organizator nie wypłaca diet. tzw. kieszonkowego.

Zakres tematyczny: Wyjazd studyjny dotyczy aktywności lokalnej w zakresie kreowania produktów regionalnych; przykładów funkcjonujących produktów.

4. Wymogi dotyczące kwalifikacji uczestników wyjazdu:

a. członkowie LGD

b. przedstawiciele stowarzyszeń formalnych i nieformalnych funkcjonujących na terenie LGD

5. Ilość miejsc ograniczona.

6. W kwalifikacji uczestników wyjazdu brane będą pod uwagę:

a.  Ocena formalna – prawidłowość dokonanego zgłoszenia/grupa docelowa

b. Ocena merytoryczna kandydata;

W pierwszej kolejności na wyjazd będą kwalifikowane osoby, które do tej pory nie uczestniczyły
w szkoleniach wyjazdowych organizowanych przez stowarzyszenie.

 W przypadku rezygnacji z wyjazdu po określonym terminie, zakwalifikowany uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami.


Kompletne zgłoszenia w formie karty zgłoszeniowej, prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2013r na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Jagiellońska 5, 23-200 Kraśnik.

Załączniki:

Regulamin oraz Karta zgłoszeniowa

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: