r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej serdecznie zaprasza wyjazd studyjno szkoleniowy do Danii
19-08-2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej serdecznie zaprasza wyjazd studyjno szkoleniowy do Danii

Termin: 20 - 25. 10. 2013 r.


1. Termin: 20 - 25. 10. 2013 r.

2. Organizator zapewnia bezpłatne przejazdy, wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), noclegi, ubezpieczenie oraz program merytoryczny. Organizator nie wypłaca diet. tzw. kieszonkowego.

3. Zakres tematyczny:

- Poznanie systemu chowu bydła mlecznego i trzody chlewnej, sposoby organizowania się i działalności rolników;

- Relacje: rolnik - doradztwo - przetwórstwo - handel. Organizacja sprzedaży produktów;

- Poziom rozwoju gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą a wysokość dochodów rolników.

4. Wymogi dotyczące uczestników wyjazdu:

- doradcy i pracownicy naukowi z zakresu produkcji zwierzęcej w województwie lubelskim;

- członkowie grup producenckich trzody chlewnej z województwa lubelskiego - produkcja zwierzęca;

- rolnicy posiadający gospodarstwa, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca w województwie lubelskim.

5. W kwalifikacji uczestników wyjazdu brane będą pod uwagę:

a. Ocena formalna, w tym:

- terminowość zgłoszenia;

- kompletność zgłoszenia.

b. Ocena merytoryczna kandydata;

c. Pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych wyjazdach studyjno-szkoleniowych organizowanych przez SR KSOW;

d. Nie będą kwalifikowane osoby, które rezygnując z wyjazdu w poprzednich latach spowodowały, że miejsce nie zostało wykorzystane.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po określonym terminie, jeśli miejsce nie zostanie wykorzystane, rezygnujący z wyjazdu uczestnik może zostać obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami.

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia prosimy dostarczać osobiście do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul.Jagiellońska 5,
23-200 Kraśnik do dnia 26 sierpnia 2013r.

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: