r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Turniej Sołectw Gminy Trzydnik Duży 2013
05-08-2013

Turniej Sołectw Gminy Trzydnik Duży 2013


REGULAMIN
Turniej Sołectw Gminy Trzydnik Duży 2013
ORGANIZATORZY
 • Wójt Gminy Trzydnik Duży,

 • Radni Rady Gminy Trzydnik Duży,

 • Sołtysi wraz z Radami Sołeckimi Sołectw Gminy Trzydnik Duży.

TERMIN I MIEJSCE
 • Turniej Sołectw Gminy Trzydnik Duży odbędzie się 24 sierpnia 2013 roku na stadionie w Trzydniku Dużym.

CELE
 • Rekreacyjne spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców oraz turystów,

 • Integracja i wspólna zabawa mieszkańców Gminy Trzydnik Duży,

 • Aktywizacja mieszkańców,

 • Zacieśnianie więzi międzypokoleniowych,

 • Zdrowa rywalizacja miedzy sołectwami.

ADRESACI
 • W Turnieju mogą brać udział mieszkańcy (dorośli, młodzież i dzieci, w tym kobiety i mężczyźni) każdej administracyjnej miejscowości Gminy Trzydnik Duży.

 • Miejscowość reprezentuje drużyna minimum 6-osobowa.

KONKURENCJE
I. Zawody sportowo-rekreacyjne:
 1. Hula-hop -w konkurencji startuje zawodnik/zawodniczka, który ma za zadanie kręcenie hula-hop na biodrach. Wygrywa ten zawodnik, który będzie bezbłędnie najdłużej wykonywał zadanie.

 1. Strong Man- w konkurencji startuje jeden zawodnik (mężczyzna) z każdego sołectwa, który ma za zadanie podnieść worek z 20 kg piachu i nim rzucić przed siebie jak najdalej. Wygrywa zawodnik, który rzuci workiem na najdłuższą odległość.

 1. Złota bramka - w konkurencji startują zawodnik/zawodniczka, którzy strzelają gole piłką nożną do bramki. Każdy po 5 razy. Wygrywa ten zawodnik, który strzeli największą ilość goli.

 1. Ubijanie piany - w konkurencji każde sołectwo reprezentuje jedna zawodniczka (kobieta). Zawodniczka ma za zadanie ubić pianę z 5 sztuk jajek (białek) trzepaczką do momentu kiedy pojemnik z ubita pianą zostanie odwrócony do góry dnem a piana zostanie w pojemniku. Konkurencja rozgrywana będzie na czas. Wygrywa zawodniczka z najlepszym czasem.

 1. Strącanie balonów cepem - w konkurencji startują zawodnik /zawodniczka z poszczególnych sołectw. Zawodnik/zawodniczka ma za zadanie strącić „cepem” napompowany balon tak żeby pękł. Wygrywa zawodnik, który w jak najkrótszym czasie przebije uderzeniem cepa balon.

 2. Wykopki ziemniaków - w konkurencji startuje zawodniczka/zawodnik z każdego sołectwa, który ma za zadanie zebrać jak największa ilość „zasadzonych” ziemniaków. Wygrywa zawodnik, który w określonym czasie zbierze największą ilość ziemniaków do wiaderka.

 3. Przeciąganie liny - w konkurencji bierze udział maksymalnie 6. zawodników.

Drużyna sołectwa przystępująca do zawodów powinna być wyposażona w:
-hula-hop,
-5 jajek, miskę, trzepaczkę
-wiadro
-cep
UWAGA!
W przypadku zdobycia przez drużyny tej samej ilości punktów zostanie zarządzona dogrywka, tzw. „Łebska wieś”. Polegała na zmierzeniu obwodów głów 3. przedstawicieli drużyn (mężczyzny, kobiety i dziecka).
Występy sceniczne:
Każde sołectwo ma za zadanie zaprezentować dowolny program artystyczny:
 • kabaretowy,

 • muzyczny,

 • słowno-muzyczny,

 • inny.

Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Komisja oceniać będzie: oryginalność pomysłu, zaangażowanie wykonawców, ogólny wyraz artystyczny.
Promocja miejscowości:
Stoisko promocyjne miejscowości - w konkurencji każde sołectwo biorące w niej udział zaprezentuje stoisko promujące swoją miejscowość. Komisja oceniać będzie zaangażowanie, pomysłowość i ogólny wygląd stoiska.
ZASADY UCZESTNICTWA
 • Udział w Turnieju należy zgłosić na Karcie Zgłoszenia, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu w terminie do dnia 16 sierpnia 2012 roku na adres: Urząd Gminy Trzydnik Duży, 23-230 Trzydnik Duży z dopiskiem „Turniej Sołectw”.

 • Konkurencje oceniane będą przez niezależną komisję powołaną przez organizatorów.

NAGRODY
 • Dla każdego sołectwa biorącego udział w Turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
 • Kolejność startu będzie rozlosowana przed Turniejem.

 • Zabrania się podczas rozgrywania konkurencji sportowo-rekreacyjnych stosowania obuwia posiadającego kolce, korki itp.

 • Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 • Dzieci biorące udział w Turnieju powinny być pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

 • Wszelkie sporne kwestie rozstrzygają organizatorzy w porozumieniu z komisją oceniającą powołaną przez organizatorów.

 • Szczegółowych informacji udzielają: Katarzyna Janiec, Iwona Nitkiewicz - Urząd Gminy w Trzydniku Dużym, tel. 15 873 18 79.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: