r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

O G Ł O S Z E N I E
20-06-2018

O G Ł O S Z E N I E

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Trzydnik Duży niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że istnieje możliwość zgłaszania szkód w uprawach rolnych.
W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć oświadczenie o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w tut. Urzędzie pokój nr 15 oraz na stronie internetowej Gminy w terminie do 17 lipca 2018 r.
 
Zgłaszając szkody w oświadczeniach należy wpisać numery działek wszystkich upraw /również nieuszkodzonych/ zgodnie ze złożonym wnioskiem na dopłaty w ARiMR oraz dołączyć kopię tego wniosku.
                                                                                                 
                                                                             Wójt Gminy
                                                                            Franciszek Kwiecień
 
Do pobrania:
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: