r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: Wójt ma absolutorium
26-06-2013

IAS 24: Wójt ma absolutorium

Radni gminy Trzydnik Duży udzielili wójtowi Franciszkowi Kwietniowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji w środę 26 czerwca pozytywną opinię zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, poparli wszyscy radni.
- Był to budżet na miarę naszych możliwości, który po stronie dochodów został wykonany w 96,7 procentach, a wydatków - w 90,7 - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej Franciszek Kwiecień. 

Nadal jednym z poważniejszych obciążeń budżetowych były koszty utrzymania oświaty. Pierwotnie zakładano, że do otrzymywanej z budżetu państwa subwencji gmina będzie musiała dopłacić około 2 milionów 200 tysięcy złotych. W rzeczywistości wydatki te były o około 400 tysięcy większe.

Jeśli chodzi o inwestycje to w 2012 roku trzydnicki samorząd realizował przede wszystkim te zadania, na które udało się pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, w tym przede wszystkim funduszy unijnych.
Do najpoważniejszych wójt Franciszek Kwiecień zalicza budowę stadionu w Trzydniku Dużym, dokończenie remontu budynku urzędu gminy oraz budowę kolejnej "schetynówki". Pierwsze w gminie pełnowymiarowe boisko z bieżnią, oświetleniem i ogrodzeniem, jest prawie gotowe. Prace mają się zakończyć w najbliższych dniach, a pierwszą imprezą, która odbędzie się na nowym obiekcie mają być tegoroczne dożynki. W ubiegłym roku został też zmodernizowany budynek urzędu, który zyskał m.in. nowy dach i rozbudowane poddasze z salą konferencyjną i kilkoma pomieszczeniami biurowymi. Także w 2012 roku samorząd wybudował fragment drogi gminnej w Trzydniku Dużym Kolonii. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych początkowo nie znalazł się na liście projektów, które otrzymają dotację. Po rozstrzygnięciu przetargów na inne inwestycje w województwie, okazało się, że wojewoda ma oszczędności, których część została przekazana Gminie Trzydnik Duży. W ubiegłym roku samorząd wybudował prawie 600 metrów wspomnianej trasy. Kolejny etap tej inwestycji, obejmujący około 1300 metrów, jest realizowany w tym roku. Prace mają się zakończyć w połowie lipca. 

Podczas środowej sesji radni dyskutowali też o wprowadzeniu nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Zdaniem wójta Franciszka Kwietnia przygotowania właściwie się zakończyły. Przetarg na odbiór śmieci jest rozstrzygnięty, a firma, która go wygrała kończy dostarczanie do mieszkańców pojemników i worków. Gmina kupiła też duże kontenery na odpady z czterech cmentarzy w Olbięcinie, Rzeczycy Księżej, Rzeczycy Ziemiańskiej i Węglinie. 

Według władz samorządowych wdrożenie nowych zasad od 1 lipca powinno się odbyć bez problemów.
Zródło: www.trzydnik.ias24.eu
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: