r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: Jubileusz
20-05-2013

IAS 24: Jubileusz

Są kulturalną wizytówką gminy Trzydnik Duży. Występują na ważnych imprezach obrzędowych i teatralnych w różnych miejscach w Polsce, zdobywając uznanie publiczności oraz jurorów wielu przeglądów i festiwali.
Męski Zespół Obrzędowy z Budek, bo o nim mowa, obchodzi 30-lecie swojej działalności. Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się w sobotę 18 maja w Gminnym Ośrodku Kultury.
Podczas okolicznościowego spotkania z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, zaprzyjaźnionych instytucji, zespołów artystycznych, solistów i mieszkańców gminy Trzydnik Duży, bogatą historię grupy przypomnieli jej kierownik Jan Grabowski i dyrektor trzydnickiego GOK-u Ewa Sobota. 
Uroczystość była nie tylko okazją do podsumowań i wspomnień, ale także wręczenia artystom podziękowań za 30-letnią pracę na rzecz rozwoju małej trzydnickiej ojczyzny i powiatu kraśnickiego. 
Uczestnicy jubileuszowego spotkania obejrzeli film z "Herodami" i "Misterium Męki Pańskiej oraz okolicznościową wystawę fotograficzną. Goście otrzymali również specjalny prospekt poświęcony zespołowi z Budek. 

Uroczystość uświetniły występy zaprzyjaźnionych grup i solistów. W części artystycznej wystąpili: uzdolniona wokalistka, stypendystka marszałka województwa lubelskiego Karolina Rak, poetka z Koła Gospodyń Wiejskich w Trzydniku Dużym Maria Magdziak, KGW z Woli Trzydnickiej, zespół "Kowalanki" z sąsiedniej gminy Kraśnik oraz kapela ludowa z Trzydnika Dużego.
Zespół Obrzędowy "Herody" z Budek powstał formalnie w listopadzie 1983 roku, a jego założycielami byli: Feliks Magdziak, Szymon Grabowski, Eligiusz Bis, Jan Tracz i Jan Grabowski. Celem grupy było kultywowanie przekazywanej z pokolenia na pokolenie tradycji kolędowania oraz wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. Chodząc po wioskach, wiejscy aktorzy wystawiali widowiska artystyczne, a przy okazji zbierali pieniądze na budowę świetlicy, boiska sportowego, a także budowę i wyposażenie miejscowego kościoła. 
Sztandarowym spektaklem zespołu są "Herody", do których członkowie grupy sami przygotowali stroje kolędników, a mundury otrzymali od strażaków z OSP w Liśniku Dużym. Potem do swojego repertuaru dołączyli "Misterium Męki Pańskiej" według scenariusza księdza Józefa Sądeja. Początki obydwu widowisk sięgają teatru średniowiecznego, a prezentując je aktorzy skłaniają do refleksji o świecie, historii, wydarzeniach biblijnych, a także tajemnicy narodzin i śmierci.
O roli zespołu z Budek mówili podczas sobotniego spotkania goście jubilatów. Byli wśród nich: dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie Artur Sępoch, wójt gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień i jego zastępca Dariusz Maciąg, przewodniczący rady gminy Marek Kosikowski i wiceprzewodniczący komisji kultury Zbigniew Wilkołek, radni rady powiatu kraśnickiego Bożena Wilkołek i Henryk Flis, a także Andrzej Gotner z wydziału promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz dyrektor Banku Spółdzielczego w Trzydniku Dużym Zofia Kwiecień.
Organizację sobotniego spotkania wsparli: wójt gminy Trzydnik Duży, zarząd powiatu kraśnickiego, dyrekcja Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej, Bożena Wilkołek, a także państwo Agata i Henryk Flisowie oraz Agata i Krzysztof Pudłowie.

Zródło: www.trzydnik.ias24.eu

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: