r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: 30 lat zespołu obrzędowego z Budek
18-05-2013

IAS 24: 30 lat zespołu obrzędowego z Budek

Męski Zespół Obrzędowy z miejscowości Budki w gminie Trzydnik Duży kończy 30 lat. Uroczyste obchody jubileuszu odbędą się w sobotę 18 maja w Gminnym Ośrodku Kultury.
Uroczystość rozpocznie o 13.00 okolicznościowe wystąpienie kierownika grupy Jana Grabowskiego, który przypomni najważniejsze postaci, związane z działalnością zespołu, ważne wydarzenia z jego historii oraz nagrody i wyróżnienia, przyznane przez jurorów wielu przeglądów i festiwali w różnych miejscach w Polsce. Uczestnicy obchodów obejrzą również film o zespole i występy zaprzyjaźnionych grup artystycznych. Uroczystości będzie towarzyszyć jubileuszowa wystawa fotograficzna. 

Zespół Obrzędowy "Herody" z Budek powstał oficjalnie 3 listopada 1983 roku. Wśród jego założycieli byli Feliks Magdziak, Szymon Grabowski, Eligiusz Bis, Jan Tracz i Jan Grabowski, a w skład grupy weszli mieszkańcy Budek i Dębińszczyzny (obecnie Trzydnik Duży). W ten sposób chcieli kultywować przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycję kolędowania. Chodząc po wioskach, wiejscy aktorzy wystawiali widowisko "Herody", które stało się ich sztandarowym spektaklem, i do którego sami uszyli stroje. Przy okazji występów zbierali pieniądze najpierw na zakup działki, a potem także budowę świetlicy oraz małego boiska sportowego.
W 1997 roku zespół poszerzył swój skład i repertuar. Razem z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Budkach, przygotował "Misterium Męki Pańskiej" według scenariusza księdza Józefa Sądeja. Potem wystawiał je w kościołach południowo-wschodniej Polski, a zebrane datki przeznaczał na budowę miejscowej kaplicy. Podczas występów w kolejnych latach grupa zbierała pieniądze na wyposażenie świątyni. 

Zespół z Budek od 30 lat prowadzi nie tylko działalność artystyczną i społeczną, ale również wychowawczą, odtwarzając widowiska, których początki sięgają teatru średniowiecznego. Członkowie grupy w przystępny i niezwykle widowiskowy sposób prowokują widzów do refleksji, stale wzbogacając elementy dekoracyjne swoich przedstawień. 

Inscenizacje zespołu zyskały uznanie zarówno publiczności, jak też etnografów, którzy doceniają przede wszystkim wartości dramatyczne prezentowanych widowisk. Dzięki tym walorom były one wielokrotnie nagradzane laurami na licznych przeglądach i konkursach teatralnych.

Zródło: www.trzydnik.ias24.eu

(fot. GOK w Trzydniku Dużym)

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: