r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: Konkurs na sołtysa roku
15-05-2013

IAS 24: Konkurs na sołtysa roku

Jeszcze tylko przez kilka dni mieszkańcy gminy Trzydnik Duży oraz innych gmin, należących do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej mogą zgłaszać kandydatów w konkursie "Sołtys Roku".
W ten sposób autorzy pomysłu chcą wyróżnić osoby, które pracują na rzecz lokalnej społeczności lokalnej, pełniąc funkcję sołtysa co najmniej jedną kadencję.

Kapituła konkursu będzie oceniać m.in.: wpływ działalności kandydata na integrację mieszkańców, materialne rezultaty jego działalności, czyli na przykład rozwój infrastruktury komunalnej, a także czas sprawowania funkcji w połączeniu z efektami pracy oraz plany związane z działalnością sołectwa. 

Tytuł "Sołtysa Roku" zostanie przyznany w kilku kategoriach: "Sołtys inwestor i inicjator działań społecznych", sołtys "Senior" o najdłuższym stażu oraz "Najmłodszy sołtys". Swój tytuł przyzna też publiczność, która weźmie udział w głosowaniu podczas festynu w Urzędowie. Odbędzie się on 26 maja, a lista kandydatów zostanie zamknięta 17 maja. Mogą ich zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy danego sołectwa, rady parafialne, a także organizacje pozarządowe, w tym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej czy kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia sołtysów lub organy władzy samorządowej, na przykład rady gmin, wójtowie czy burmistrzowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD przy ul. Jagiellońskiej w Kraśniku, telefonicznie pod numerem: 81 825 27 27 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: biuro@lgdkrasnik.pl.

Zródło: www.trzydnik.ias24.eu

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: