r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zaproszenie do udziału w konkursach
10-06-2013

Zaproszenie do udziału w konkursach

Najbardziej zadbane gospodarstwo rolne oraz Najładniejszy ogródek przydomowy
Wójt Gminy Trzydnik Duży i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kraśniku zaprasza mieszkańców gminy Trzydnik Duży do wzięcia udziału w konkursach na:

,,Najbardziej zadbane gospodarstwo rolne”

,,Najładniejszy ogródek przydomowy”

Konkursy odbywać się będą w dwóch etapach:
  • I etap gminny do 15 czerwca 2013 roku,
  • II etap powiatowy do 26 czerwca 2013 roku (dla zwycięzców I etapu)

Warunkiem udziału w konkursach jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 15 czerwca 2013 roku.

Zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy Trzydnik Duży, pokój nr 14, tel. (15) 8731879 wew. 315

Konkurs ma na celu zachęcenie mieszkańców gminy do poprawiania estetyki zabudowy ogrodów oraz  warunków higieniczno – sanitarnych zagród wiejskich, ma też skłaniać mieszkańców do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych oraz organizacyjno – technicznych w zakresie poprawy warunków ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie.

Załączniki:

Deklaracja Zgłoszenia udziału

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: