r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacja z posiedzenia XXIV sesji Rady Gminy Trzydnik Duży
05-06-2013

Informacja z posiedzenia XXIV sesji Rady Gminy Trzydnik Duży

29.05.2013
Stan dróg oraz plany remontów i inwestycji drogowych na bieżący rok zdominowały XXIV sesję Rady Gminy Trzydnik Duży.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach rozpoczął na terenie gminy prace związane z odnową nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku 3300 mb (Trzydnik Duży – Wola Trzydnicka). Prace obejmują ścięcie poboczy, frezowanie, położenie warstwy wyrównawczej oraz 5-centymetrowej warstwy górnej, podniesienia zatok, zjazdów oraz utwardzenie poboczy. Zakończenie inwestycji planowane jest na 16 lipca br.

Z kolei z danych Zarządu Dróg Powiatowych wynika, że utrzymanie tras powiatowych w zakończonym niedawno sezonie zimowym było niezwykle kosztowne a przegląd tras wykazał, że ilość ubytków w jezdniach jest ogromna. Jak zapewnił przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych ubytki powinny być uzupełnione w najbliższym czasie kolejno w miejscowościach Rzeczyca Księża, Węglin, Owczarnia.

Do 30 września mają zakończyć się prace polegające na zabezpieczeniu wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi Owczarnia – Kraśnik. Powiat na ten cel otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa.

W tegorocznym budżecie gminy na inwestycje drogowe wydzielone zostały środki na budowę chodnika wraz z poszerzeniem prawego pasa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Wola Trzydnicka (do szkoły) na odcinku 415 mb. Zadanie to realizowane będzie przy wsparciu finansowym udzielonym Województwu Lubelskiemu.

Rada Gminy podjęła też decyzję o dofinansowaniu Powiatu Kraśnickiego w celu budowy chodnika przy drodze powiatowej w Łychowie Gościeradowskim, odnowy nawierzchni drogi powiatowej w Trzydniku Dużym – Kolonii i Trzydniku Małym oraz odnowy nawierzchni drogi powiatowej Trzydnik – Potoczek (zjazd ze skrzyżowania k. GOK w Trzydniku Dużym).

Wśród projektów drogowych realizowanych na drogach gminnych są: regulacja stanu prawnego nieruchomości pod przebudowę dróg: Olbięcin (kuba) oraz Łychów – Zielonka.
W trakcie realizacji jest też budowa drogi Trzydnik Duży – Kolonia.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: