r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Projekt „Nowy Start” - zapraszamy do udziału
28-05-2013

Projekt „Nowy Start” - zapraszamy do udziału

Projekt „Nowy Start” kierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-64 z terenów gminy: Kraśnik, Trzydnik, Szastarka i Annopol. W ramach projektu oferujemy szkolenia z zakresu: Agroturystyka i Obsługa urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej.

Rekrutacja do projektu potrwa od maja do października 2013 roku.

Dla wszystkich uczestników przewidziano:

- doradztwo zawodowe

- opracowywanie Indywidualnego Planu Działania

- udział w indywidualnym i grupowym poradnictwie psychologiczno-społecznym

Ponadto zapewniamy:

- certyfikaty i zaświadczenia

- stypendium szkoleniowe

- zwrot kosztów dojazdu

- wyżywienie podczas zajęć

- materiały szkoleniowe i dydaktyczne

- badania lekarskie

- ubezpieczenie NW

Zajęcie będą odbywać się w Kraśniku.

Zgłoś się do Biura Projektu:

Kraśnik ul. Niepodległości 10a (w budynku Moto Gamy)

Tel. 505 843 968

Mail: k.szafran@wsptwp.eu

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: