r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej
24-05-2013

Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej

Zarząd Województwa Lubelskiego opracował projekt "Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" i skierował do konsultacji społecznych.


Powyższy projekt jest dostępny na stronie www.lubelskie.pl w zakładce Ekologia i ochrona środowiska/Ochrona powietrza.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: