r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zgłoszenia na bezpłatne kursy
20-05-2013

Zgłoszenia na bezpłatne kursy

Dorośli mieszkańcy gminy Trzydnik Duży mogą za darmo nauczyć się języka angielskiego i niemieckiego oraz obsługi komputera.
Trzydnicki samorząd chce pozyskać pieniądze na ten cel z Unii Europejskiej, ale to czy złoży wniosek o przyznanie takiej dotacji zależy od tego ile osób będzie zainteresowanych udziałem w takich kursach. By pomysł został zrealizowany musi się znaleźć co najmniej stu chętnych. 

Mogą to być zarówno osoby bezrobotne, jak też aktywne zawodowo, które skończyły 18 lat i mają co najwyżej średnie wykształcenie. Oceniający wnioski będą przyznawać dodatkowe punkty, jeśli w projekcie wezmą udział osoby w wieku 50 lat i starsze oraz niepełnosprawni. 

Jeśli gmina otrzyma pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, zajęcia rozpoczną się jesienią tego roku i będą się odbywać w szkołach oraz świetlicach wiejskich. Dokładne ich miejsce, czas i forma, zostaną ustalone z bezpośrednio zainteresowanymi, po zakończeniu rekrutacji.

Osoby, które chciałyby skorzystać z tej propozycji mają niewiele czasu, ponieważ autorzy pomysłu czekają na deklaracje najpóźniej do najbliższego czwartku 23 maja. Gdyby się okazało, że w gminie Trzydnik Duży nie znajdzie się odpowiednia liczba chętnych, trzydnicki samorząd nie wyklucza złożenia wspólnego projektu z sąsiednią Gminą Gościeradów. 

Zgłoszenia chętnych należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: ksiegowosc@trzydnikduzy.pl. Deklaracje można przekazywać także osobiście w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży lub telefonicznie pod numer: 15 873 18 21. 

W zgłoszeniu oprócz imienia, nazwiska i adresu, należy podać wiek, numer telefonu kontaktowego, wykształcenie, ewentualny stopień niepełnosprawności oraz informację z jakiego kursu chce się skorzystać
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: