r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacja dla mieszkańców Gminy Trzydnik Duży - Sprawy Meldunkowe
10-05-2013

Informacja dla mieszkańców Gminy Trzydnik Duży - Sprawy Meldunkowe

W dniu 31.12.2012r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 07.12.2012r., Dz. U. poz.1407, na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.
 
Powyżej przywołana ustawa spowodowała m.in.:
  1. możliwość automatycznego wymeldowania , przy zameldowaniu w nowym miejscu zamieszkania,

  2. możliwość zameldowania się za pośrednictwem pełnomocnika, stosownie do art.32 kpa,

  3. zlikwidowany został obowiązek meldunkowy do 3 miesięcy dla obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin zamieszkałych na terenie Polski,

  4. wydłużony został termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni dla obywateli wskazanych w punkcie 3,

  5. zniesione zostały sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego w stosunku do obywateli państw wskazanych w punkcie 3,

  6. zlikwidowany został obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów,

  7. wydłużony został okres wyjazdów zagranicznych, polegających zgłoszeniu w organie ewidencyjnym z 3 do 6 miesięcy,

  8. odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego(książeczki wojskowej),

  9. zlikwidowany został rozdział 7 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych dotyczący obowiązku właścicieli, administratorów, dozorców nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikacji wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców i pracowników.Referat Spraw Obywatelskich

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: