r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Konkurs  na SOŁTYSA ROKU
08-05-2013

Konkurs na SOŁTYSA ROKU

Organizatorem Konkursu „Sołtys Roku” jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.
  • Konkurs odbywa się dnia 26.05.2013r. w miejscowości Urzędów- powiat kraśnicki.
  • Tytuł „Sołtysa Roku” przyznaje się tylko raz.
  • W konkursie wyłonionych zostanie 1 laureat z terenu powiatu, który otrzyma tytuł „Sołtys Roku”.

Dodatkowo zostaną przyznane wyróżnienia:
  • Sołtys Inwestor i Inicjator Działań Społecznych – otrzyma sołtys, który dokonał największej liczby inwestycji w swoim sołectwie jak również, który poświęca swój czas prywatny, aby zasadniczo zmienić coś w życiu mieszkańców swojej wsi. Potrafiący łączyć ludzi, zmotywować ich do działania społecznego na rzecz swojej gminy.
  • Sołtys „Senior” – otrzyma Sołtys o najdłuższym stażu (zgłoszone mogą zostać również osoby które już nie pełnią funkcji sołtysa)
  • Sołtys „Junior” – otrzyma najmłodszy sołtys
  • Sołtys Publiczności - sołtys wybrany przez publiczność.

Cel Konkursu
  • Celem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej pełniąc funkcję sołtysa co najmniej jedną kadencję.

Nagrody
  • Nagrodami w konkursie będą: puchar „Sołtys Roku”, tekst w Gazecie Powiatowej i na witrynie internetowej www.lgdkrasnik.pl promujący osobę laureata i miejscowość oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.
Załączniki:

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: