r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Bezpłatny gabinet psychologiczny w gminie Trzydnik Duży
26-04-2013

Bezpłatny gabinet psychologiczny w gminie Trzydnik Duży

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. przy Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym prowadzony jest:  BEZPŁATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY  
Zapraszamy osoby, które doświadczają trudności emocjonalnych, kryzysów lub z jakiegoś innego powodu chciałyby porozmawiać z psychologiem.
Wykonywane usługi obejmują konsultacje psychologiczne w zakresie: udzielania wsparcia psychologicznego dla rodzin z problemem alkoholowym, pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, terapii osób z zaburzeniami zachowania, osobowości, nerwicami i depresjami, poradnictwa psychologicznego, pomocy psychologicznej dla osób będących w kryzysie psychologicznym, poradnictwa zawodowego, pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży mającej trudności w nauce szkolnej, wsparcia dla osób będących ofiarami przemocy, psychoprofilaktyki uzależnień i przemocy wśród młodzieży, wspomagania rozwoju osobistego.

Gabinet mieści się w Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym

parter, pok. nr 1. (wejście od strony Biblioteki)

Dyżury w gabinecie pełnione są w każdą środę w godz. 1500- 1800

Tel. 15 873 18 79 wew. 331 czynny w godzinach pracy gabinetu.

Gabinet działa przy współpracy ze Stowarzyszeniem Profilaktyki
i Psychoterapii Uzależnień POMOCNI LUDZIOM w Kraśniku

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: