r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

XXIII sesja Rady Gminy - podsumowanie
05-04-2013

XXIII sesja Rady Gminy - podsumowanie

Rada Gminy Trzydnik Duży na ostatniej sesji przyjęła już ostatnie uchwały związane z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi: uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty, jej wysokości, terminu i trybu uiszczania oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty.
Radni uchwalili roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności oraz zatwierdzili do realizacji projekt „Kapitalna Szansa na Sukces”

Opłata będzie naliczana od osoby
Tak postanowili radni gminy Trzydnik Duży. Wysokość stawek opłaty śmieciowej będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców. Mieszkańcy, którzy będą segregować odpady zapłacą za ich odebranie od 3.50 do 7 złotych miesięcznie a pozostali odpowiednio od 7 do 14 złotych, w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Wpłaty za śmiecie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału
Mieszkańcy będą wnosić opłatę za śmieci bez wezwania raz na kwartał kalendarzowy w terminie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego, na rachunek bankowy Gminy lub u sołtysa-inkasenta w formie inkasa.

PSZOK w centrum gminy
W Trzydniku Dużym – Kolonii zlokalizowany będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Obiekt powstanie w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie tu można bezpłatnie oddać m.in. plastik, papier, szkło, bioodpady, rozpuszczalniki, farby, detergenty, baterie, akumulatory, żarówki oraz zużyty sprzęt RTV i AGD.

Bezdomne psy i koty pod opieką gminy
Rada Gminy przyjęła roczny program, który ma na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności psom i kotom.

„Kapitalna Szansa na Sukces” dla uczniów i gimnazjalistów
Radni zatwierdzili projekt przygotowany przez gminę w odpowiedzi na konkurs pt. „Kapitalna Szansa na Sukces” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wynosi 1297850,57 zł. Wezmą w nim udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum (łącznie 489 uczniów). W ramach projektu realizowane będą obligatoryjnie zajęcia z matematyki i języka angielskiego oraz doradztwo zawodowe (w gimnazjum). Ponadto w szkołach podstawowych realizowane będą zajęcia z języka polskiego, informatyki, przyrody i ekspresji kulturalnej, natomiast w gimnazjum będą to zajęcia z języka polskiego, biologii, geografii, fizyki, chemii, przedsiębiorczości oraz koło dziennikarskie i koło turystyczne. Zajęcia prowadzone będą w grupach: zajęcia rozwijające i zajęcia wyrównawcze. 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: