r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

XXIII sesja Rady Gminy
02-04-2013

XXIII sesja Rady Gminy

4 kwietnia 2013 r.
Informuję, że XXIII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2013 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.
b) w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
c) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
d) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
e) w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzydnik Duży na 2013 rok.
f) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2013;
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Marek Kosikowski
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: