r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Bezpłatny Gabinet Psychologiczny
02-04-2013

Bezpłatny Gabinet Psychologiczny

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. przy Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym prowadzony jest bezpłatny Gabinet Psychologiczny
Zapraszamy osoby, które doświadczają trudności emocjonalnych, kryzysów lub z jakiegoś innego powodu chciałyby porozmawiać z psychologiem.

Wykonywane usługi obejmują konsultacje psychologiczne w zakresie: udzielania wsparcia psychologicznego dla rodzin z problemem alkoholowym, pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, diagnozy i terapii osób z zaburzeniami zachowania, osobowości, nerwicami i depresjami, poradnictwa psychologicznego, terapii rodzin i małżeństw, pomocy psychologicznej dla osób będących w kryzysie psychologicznym, poradnictwa zawodowego, pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży mającej trudności w nauce szkolnej, wsparcia dla osób będących ofiarami przemocy, psychoprofilaktyki uzależnień i przemocy wśród młodzieży, wspomagania rozwoju osobistego.

Gabinet mieści się w Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym
parter, pok. nr 1. (wejście od strony Biblioteki)
Dyżury w gabinecie pełnione są w każdą środę w godz. 15:00-18:00
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: