r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Harmonogram zebrań z udziałem Wójta Gminy Trzydnik Duży w sołectwach w 2013 r. (19.03.2013-21.03.2013)
15-03-2013

Harmonogram zebrań z udziałem Wójta Gminy Trzydnik Duży w sołectwach w 2013 r. (19.03.2013-21.03.2013)


Lp. Sołectwo Data Godz. Lokal Osoby odpowiedzialne z UG
1

Agatówka 

21.03.2013

17:00 Remiza OSP Bartłomiej Leszczuk
2 Wola Trzydnicka 19.03.2013 17:00 Remiza OSP Beata Piątek
3 Zielonka 20.03.2013 17:00 Świetlica  Anna Buk

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.

  2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku zebrania.

  3. Wybór przewodniczącego zebrania.

  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań gminy w 2012 r. i planowanych zadaniach do realizacji w 2013 r.

  5. Informacja dotycząca zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

  6. Wolne wnioski i zapytania.

  7. Zamknięcie zebrania. 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: