r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Harmonogram zebrań z udziałem Wójta Gminy Trzydnik Duży w sołectwach w 2013 r. (11.03.2013-14.03.2013)
08-03-2013

Harmonogram zebrań z udziałem Wójta Gminy Trzydnik Duży w sołectwach w 2013 r. (11.03.2013-14.03.2013)


Lp. Sołectwo Data Godz. Lokal Osoby odpowiedzialne z UG
1

Trzydnik Duży

11.03.2013

17:00 GOK Trzydnik Duży Anna Dudek 
2 Trzydnik Duży – Kolonia 11.03.2013 17:00 GOK Trzydnik Duży Anna Dudek 
3 Trzydnik Mały 11.03.2013 17:00 GOK Trzydnik Duży  Anna Dudek
4 Węglin  12.03.2013 17:00 Remiza OSP Ewa Miśkiewicz 
5 Węglinek 13.03.2013 17:00 Remiza OSP Krzysztof Jaworek 
6 Wólka Obięcka 14.03.2013 17:00 Mieszkanie sołtysa

Bartłomiej Leszczuk 

Proponowany porządek zebrania:


1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania.
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań gminy w 2012 r. i planowanych zadaniach do realizacji w 2013 r.
5. Informacja dotycząca zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie zebrania.

 


Terminy zebrań w kolejnych miejscowościach będą publikowane co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna