r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Harmonogram zebrań z udziałem Wójta Gminy Trzydnik Duży w sołectwach w 2013 r. (4.03.2013-8.03.2013)
05-03-2013

Harmonogram zebrań z udziałem Wójta Gminy Trzydnik Duży w sołectwach w 2013 r. (4.03.2013-8.03.2013)


Lp. Sołectwo Data Godz. Lokal Osoby odpowiedzialne z UG
1 Dębowiec 07.03.2013 17:00 Remiza OSP Olbięcin Iwona Nitkiewicz
2 Liśnik Mały 08.03.2013 17:00 Remiza OSP Edyta Saganowska
3 Olbięcin 07.03.2013 17:00 Remiza OSP Olbięcin Iwona Nitkiewicz
4 Rzeczyca Księża 04.03.2013 17:00 Remiza OSP Joanna Smyl – Kozłowska
5 Rzeczyca Ziemiańska 05.03.2013 17:00 Szkoła Podstawowa Iwona Nitkiewicz
6 Rzeczyca Ziemiańska – Kolonia 06.03.2013 17:00 Mieszkanie sołtysa

Wiesława Zaguła

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania.
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań gminy w 2012 r. i planowanych zadaniach do realizacji w 2013 r.
5. Informacja dotycząca zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie zebrania.


Terminy zebrań w kolejnych miejscowościach będą publikowane co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: