r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Harmonogram zebrań z udziałem Wójta Gminy Trzydnik Duży w sołectwach w 2013 r.  od 26.02.2013 do 1.03.2013)
22-02-2013

Harmonogram zebrań z udziałem Wójta Gminy Trzydnik Duży w sołectwach w 2013 r. od 26.02.2013 do 1.03.2013)


Lp. Sołectwo Data Godz. Lokal Osoby odpowiedzialne z UG
1 Budki 26.02.2013 17:00 Świetlica Anna Staniec
2 Dąbrowa 27.02.2013 17:00 Świetlica Renata Odrzywolska
3 Łychów Gościeradowski 28.02.2013 17:00 Szkoła Podstawowa Ewa Miśkiewicz
4 Łychów Szlachecki 28.02.2013 17:00 Szkoła Podstawowa Ewa Miśkiewicz
5 Owczarnia 01.03.2013 17:00  Mieszkanie sołtysa Konrad Błaszczak

 

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania.
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań gminy w 2012 r. i planowanych zadaniach do realizacji w 2013 r.
5. Informacja dotycząca zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie zebrania.

Terminy zebrań w kolejnych miejscowościach będą opublikowane co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: