r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wspieranie lub powierzanie realizacji zadań gminy
27-12-2012

Otwarty konkurs ofert na wspieranie lub powierzanie realizacji zadań gminy

o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku, w zakresie: 1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 Załącznik
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna