r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Droga do Rzeczyca - Dąbrowica do remontu
02-05-2018

Droga do Rzeczyca - Dąbrowica do remontu

W ciągu kilku najbliższych miesięcy odcinek drogi Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia - Dąbrowica w gminie Trzydnik Duży zostanie poprawiona. Na razie samorząd jest przygotowany na sfinansowanie tej inwestycji za własne pieniądze, ale jednocześnie stara się o dotacje ze źródeł zewnętrznych.

Przetarg na wykonanie robót, który jest już ogłoszony, dotyczy przebudowy odcinka o długości ponad 600 metrów do granicy z sąsiednią gminą Potok Wielki. - Na razie jest to droga gruntowa, utwardzana różnymi materiałami, ale takie doraźne prace nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Dlatego teraz chcemy wykonać podbudowę i nową asfaltową nawierzchnię - zapowiada wójt gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień. 

Wykonawca robót powinien być wybrany w połowie maja, a termin realizacji tej inwestycji jest wyznaczony na 24 sierpnia.

Jednocześnie gmina czeka na rozpatrzenie wniosku o przyznanie dotacji na ten cel z dodatkowych środków na przebudowę dróg lokalnych, zapowiadanych przez rząd, którymi dysponuje wojewoda lubelski. Jeśli decyzja nie będzie korzystna samorząd chce się starać o dotację z innych źródeł, na przykład z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którym dysponuje samorząd województwa. 

 

Źródło: IAS 24

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: