r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Fundacja Inicjatyw Lokalnych : Szkolenie - Elektryk z uprawnieniami SEP na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 KV
24-04-2018

Fundacja Inicjatyw Lokalnych : Szkolenie - Elektryk z uprawnieniami SEP na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 KV


Celem kursu jest:
  • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie elektryka
  • Przygotowanie do zdania egzaminu celem uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego „E” w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV


Szkolenie trwa 30 godzin i obejmuje m.in.:

  • Wymagania BHP, PPOŻ oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
  • Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń i instalacji sieci energetycznych.
  • Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych.
  • Warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowychCena: 600 zł brutto

Termin: 07 – 10 maja 2018Aktualizacja uprawnień elektrycznych

w zakresie przedłużenia ważności
świadectw kwalifikacyjnych

Kurs obejmuje 8-godzinne szkolenie, którego efektem będzie przygotowanie słuchaczy do egzaminu "E" na przedłużenie (odnowienie) ważności uprawnień elektrycznych do 1kV

Cena: 350,00 zł brutto

Termin: 10 maja 2018
(ceny zawierają koszty egzaminu, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, poczęstunek kawowy)

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622). W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Komisję kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa URE ze Stowarzyszenia Polskich Energetyków uczestnik szkolenia uzyska świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) w grupie I.Zapraszamy! Zapisy już trwają!

Ogłoszenie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [328.00 KB]

 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: